Zorg

bij ons

Wist u dat u ook als u thuis woont voor diverse therapievormen een afspraak kunt maken met onze therapeuten?  De lijnen tussen behandelaren zijn kort en we maken gebruik van elkaars kennis om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Daarnaast kunt u onze dagbesteding of dagbehandeling bezoeken of u kunt tijdelijk bij ons revalideren in ons Geriatrisch Revalidatiecentrum in Weert. Onze deskundige behandelaren en zorgmedewerkers staan voor u klaar. 

 

Vragen? Neem contact met ons op 

Wij kunnen helpen met:

Activiteiten en beweging

Naast zorg biedt Land van Horne ook verschillende activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Als u het leuk vind om iets voor uzelf te ondernemen en anderen te ontmoeten, dan zijn de activiteiten van Land van Horne in de buurt misschien wel iets voor u. Zo kunt u aansluiten bij diverse beweegactiviteiten en groepslessen, maar ook verschillende andere activiteiten zoals een muziekmiddag of kienen.

 

Bekijk hier het aanbod

Dagbesteding

Merkt u dat uw vader of moeder niet meer vaak het huis uit gaat of steeds minder onderneemt? Dat de dagen steeds langer worden en zijn/haar wereldje steeds kleiner wordt? Met dagbesteding geven we weer vorm aan de dagen en ontmoeten staat centraal. Dagbesteding is ook voor mensen bedoeld die zelf niet meer goed de deur uit kunnen door bijvoorbeeld een beperking. 


Lees meer over dagbesteding

Dagbesteding is mogelijk in Budel, Soerendonk, Nederweert, Weert en Stramproy. Voor deelname is een Wmo-indicatie van de gemeente nodig (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Het kan ook via het PGB (persoonsgebonden budget) georganiseerd worden of op eigen kosten. Bel of mail ons vrijblijvend voor meer uitleg of ondersteuning bij het aanvragen.

 

0900 333 55 55 csd@landvanhorne.nl

Dagbehandeling

Als iemand naast dagbesteding ook specialistische zorg nodig heeft, zoals fysiotherapie of behandeling van een psycholoog of specialist ouderengeneeskunde, dan kan dagbehandeling een mogelijkheid zijn. Lees hierondermeer over de verschillende vormen van dagbehandeling.

Deze dagbehandeling is speciaal voor mensen met (beginnende) dementie bij wie het gedrag verandert. Een persoon kan in aanmerking komen als hij of zij een dementiediagnose heeft en extra aandacht en begeleiding nodig heeft waarbij inzet van behandelaars gewenst is. Bijvoorbeeld: iemand heeft dagbesteding nodig vanwege dementie, maar ook fysiotherapie om mobiel te kunnen blijven, of advies van een psychologe bij de omgang met het gedrag.

 

Dagbehandeling biedt een sfeer van vertrouwen, veiligheid en een vaste dagstructuur. Daarnaast worden de activiteiten afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de cliënt. Ook biedt de dagbehandeling ondersteuning voor de mantelzorgers, omdat een deel van de zorg tijdelijk uit handen wordt genomen. 

 

Vragen? Vraag uw huisarts hiernaar of neem gerust contact op met een van onze cliëntadviseurs.

 

0900 333 55 55  csd@landvanhorne.nl

 

Beschikbaar in Budel (De Klimroos), Nederweert (St. Joseph) en Weert (Ververshof)

Deze vorm van dagbehandeling is speciaal voor mensen die lichamelijke klachten hebben. Bijvoorbeeld lichamelijke klachten na een CVA, of bij een chronische ziekte zoals Parkinson en MS of bij een combinatie van meerdere klachten die vaak bij het ouder worden voorkomen. Samen met het behandelteam werkt u er aan om thuis zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en leven, zodat u minder van andere mensen afhankelijk hoeft te zijn.

 

Een specialist ouderengeneeskunde brengt eerst de medische toestand in kaart en zet de therapievormen in die nodig zijn, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Op de momenten dat u geen behandeling heeft, kunt u in de huiskamer meedoen aan activiteiten en tussen de middag kunt u samen met andere cliënten lunchen in de huiskamer of de gasterij.

 

Vragen? Vraag uw huisarts hiernaar of neem gerust contact op met een van onze cliëntadviseurs.

 

0900 333 55 55  csd@landvanhorne.nl

 

Beschikbaar in Weert (Martinus)

Wij bieden ook dagbehandeling aan voor patiënten met Huntington die elders wonen en dat hen ondersteunt bij het zinvol en actief invullen van de dag. Binnen een therapeutisch klimaat krijgen deelnemers doelgerichte taken die zijn afgestemd op persoonlijke wensen en mogelijkheden. Dat kunnen bijvoorbeeld eenvoudige taken zijn zoals brood rondbrengen, maar ook intensievere klussen zoals tuinonderhoud. Maar ook therapieën van bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de logopedist. Al deze taken zijn gericht op het behouden van een zinvolle dagbesteding, op behandeling en het behouden of vergroten van kwaliteit van leven. Bezig zijn en blijven, onder begeleiding en met aangepaste activiteiten, dat is waar we naar streven.

 

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze cliëntadviseurs. Op onze website kunt u meer lezen over Huntington en het Regionaal Expertisecentrum Huntington.

 

0900 333 55 55 csd@landvanhorne.nl 

 

Beschikbaar in Weert (Martinus)

Op het Zorgplein van Land van Horne in Weert is sinds 1 september 2023 een dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson. Een goede ontwikkeling volgens specialist ouderengeneeskunde Annelies Rikkers. “Het ziektebeeld vraagt om een specifieke combinatie van begeleiding en behandeling. Land van Horne heeft alle kennis en expertise in huis om deze hoogwaardige zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson te bieden. Fijn dat dit nu ook samenkomt in de dagbehandeling.”

 

De dagbehandeling bestaat uit een programma om fysiek en psychisch om te leren gaan met de gevolgen van de ziekte van Parkinson en de beperkingen die daarbij komen kijken. Het behandelteam dat betrokken is bij dit programma bestaat uit behandelaren die aangesloten zijn bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.

 

Vragen? Vraag uw huisarts hiernaar of neem gerust contact op met een van onze cliëntadviseurs.

 

0900 333 55 55 csd@landvanhorne.nl

 

Beschikbaar in Weert (Martinus)

Het is ook mogelijk om dagbehandeling in te zetten bij een uitgebreider onderzoek voor dementie, geheugenproblemen of bijvoorbeeld depressie. We kunnen dan tijdelijk iemand observeren op de dagbehandeling om te kijken wat er aan de hand is en om de partner of familie even wat rust te geven. Tijdens deze observatie wordt er ook een specialist ouderengeneeskunde ingezet om de medische situatie in kaart te brengen en waar nodig therapeuten in te schakelen. Daarnaast doen deelnemers mee aan de activiteiten in de huiskamer en kunnen zij tussen de middag samen met andere bezoekers lunchen. Aan de hand van de uitkomsten kan er gekeken worden of en welke ondersteuning nodig is en welke vorm het beste past. 

 

Voor de screening is een verwijzing nodig van een arts en een indicatie. Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze cliëntadviseurs. 

 

0900 333 55 55 csd@landvanhorne.nl

 

Beschikbaar in Budel (De Klimroos) en Weert (Ververshof)

Cliëntverhalen