Zorg

thuis

Soms hebt u (tijdelijk) hulp of zorg nodig thuis. Land van Horne staat graag voor u klaar. Samen met u kijken we naar wat hulpmiddelen, digitale zorg, uw gezin, familieleden of vrienden voor u kunnen betekenen. Vaak kan dit al veel ondersteuning bieden. De wijkverpleegkundige beoordeelt daarnaast of er ook professionele zorg nodig is. Als dit zo is, dan kunnen onze medewerkers deze aanvullende zorg vorm geven. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel dan met onze cliëntenservice. Zij kunnen u ook precies vertellen in welke woonplaatsen Land van Horne thuiszorg verleent. 

 

Vragen? Neem contact met ons op

Hulp bij het huishouden

Hulp bij 
het huishouden

Is hulp van familie of naasten niet meer voldoende bij alle huishoudelijke taken? Dan kijken we samen met u naar wat u (nog) zelf kunt doen, wat uw omgeving kan (mantelzorg) en hoe wij aanvullend kunnen ondersteunen. Wij helpen u bij uw huishoudelijke taken. Denk daarbij aan opruimen, schoonmaken of wassen en strijken. 

Verzorging en verpleging thuis

Verzorging en verpleging thuis

Hebt u thuis hulp nodig, bijvoorbeeld  bij het opstaan, douchen of aankleden? Dan bieden wij u persoonlijke verzorging. Wij bieden ook verpleegkundige zorg die zich richt op behoud of herstel van uw gezondheid. Zo kunnen wij thuis wonden verzorgen, medicijnen toedienen en/of sondevoeding geven. Ook biedt Land van Horne palliatieve zorg voor mensen in de laatste levensfase.

Bij de Wmo-consulent van uw gemeente vraagt u hulp bij het huishouden aan. Als u een toewijzing (indicatie) hebt ontvangen, nemen wij contact op om verdere afspraken te maken. Hulp bij het Huishouden valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en vraagt een eigen bijdrage. Onze medewerkers informeren u graag over wat deze regeling voor u betekent.

 

0900 333 55 55

Onze medewerkers werken altijd dicht bij u in de buurt die u en alle instanties en hulpverleners bij u in de buurt kennen. U heeft hiervoor een indicatie van een wijkverpleegkundige nodig. Als u uw contactgegevens doorgeeft, dan zorgen wij dat de wijkverpleegkundige u belt voor een vrijblijvende afspraak.

 

Contactgegevens doorgeven

Individuele begeleiding bij dagelijkse dingen

Individuele begeleiding
bij dagelijkse dingen

Hebt u behoefte aan ondersteuning bij de dagelijkse dingen die u niet meer zo goed afgaan? Een medewerker van Land van Horne begeleidt u individueel om zo weer grip op uw leven te krijgen: het regelen van uw dagelijkse zaken, het organiseren van uw huishouden, het structureren van uw dag en sociale contacten opbouwen en onderhouden. Individuele begeleiding ontlast bovendien uw mantelzorgers.

Wondzorg

Wondzorg

Geneest een wond niet goed? Is er sprake van pijn en ongemak? Trek dan aan de bel bij ons. Want Land van Horne heeft een wondteam die bij u thuis komt. Onze wondzorgexperts weten alles van decubituswonden en brandwonden tot aan oncologische wonden en beenwonden (ulcus cruris). Ze werken daarbij nauw samen met andere zorgprofessionals. U krijgt binnen drie dagen na de doorverwijzing van de (huis)arts een bezoek van de wondconsulent of wondverpleegkundige, die, indien nodig de behandeling direct kan opstarten met de inzet van het wijkteam.

Een begeleider van Land van Horne maakt met u een afspraak bij u thuis, om te kijken wat u wilt en kunt en kijkt welke begeleiding bij u past. Het doel van individuele begeleiding is dat u in uw eigen omgeving kunt blijven wonen en mee blijft doen in de maatschappij. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.  

 

0900 333 55 55

Heeft u vragen dan kunt u bellen of mailen naar ons wondzorgteam. Of lees een van de folders: Wondgenezing: tips en adviezen – Handige informatie over uw open beenwond (Ulcus Crusis Venosum) – Decubitus: handige informatie over doorligwonden.

 

0900 333 55 55 wondteam@landvanhorne.nl

Tamara van Gemert - Wondconsulent
Vera Nievergeld - Wondconsulent
Nikki Salden - Wondconsulent

Joyce Broeders - Wondverpleegkundige
Jolanda Thijs - Wondverpleegkundige

Volledig Pakket Thuis

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar heeft u daarbij wel hulp nodig? En woont u dicht in de buurt van een van onze woonzorgcentra? Dan kunt u gebruik maken van ons Volledig Pakket ThuisU krijgt dan de zorg die u nodig heeft en wij verzorgen uw maaltijden en de schoonmaak.
Meer informatie

 

Kortdurend verblijf

Bij kortdurend verblijf ontvangt u korte tijd zorg in een zorgcentrum, bijvoorbeeld om mantelzorgers (partner of familieleden) te ontlasten of te herstellen na een operatie.
Meer informatie

Vitaal Thuis

U wilt zo lang mogelijk op een vitale manier thuis kunnen blijven wonen. Doordat u ouder wordt of een operatie of ziekte heeft doorgemaakt is dat echter niet meer vanzelfsprekend. De behandelaren van het Vitaal Thuis-team kunnen u helpen. Wij bieden diverse therapievormen aan in uw vertrouwde omgeving. Ook kunnen u en uw mantelzorgers bij ons terecht voor een aantal trainingen en programma's zoals In Balans en Vitaal met dementie. 

 

Meer informatie

 

Bekijk de waarderingen van onze thuiszorg op ZorgkaartNederland of plaats een waardering

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl