Zorgprofessionals

Informatie voor verwijzers en ketenpartners

Stichting Land van Horne kan u ondersteunen bij de behandeling van uw patiënt, bij diagnostiek en nazorg. Wij zijn deskundig op het gebied van geriatrische zorg en onze kracht ligt hierbij in het multidisciplinair behandelen. We bieden intramurale zorg en behandeling maar ook (specialistische) thuiszorg, revalidatie (GRZ), eerstelijns behandeling en dagbehandeling. Onze multidisciplinaire aanpak is onze kracht.

Contact, verwijzen of consult

Contact, verwijzen of consult

Heb u vragen over de inzet van thuiszorg of revalidatie? Of wilt u een consult aanvragen of verwijzen naar een behandeldiscipline? Zie hieronder hoe u contact op kunt nemen met onze teams en welke verwijsformulieren zij mogelijk gebruiken. 

Digitaal verwijzen via ZorgDomein

Digitaal verwijzen via ZorgDomein

Stichting Land van Horne is aangesloten op ZorgDomein. Via Zorgdomein kunt u samen met uw patiënt een keuze maken uit ons zorgaanbod en eenvoudig en snel een digitale verwijzing sturen. We streven ernaar om het gehele verwijsproces digitaal te laten verlopen via ZorgDomein voor een nog efficiëntere samenwerking.

De medici en paramedici van Stichting Land van Horne zijn gespecialiseerd in de zorg aan ouderen met vaak complexe (meervoudige) somatische en psychogeriatrische problematiek. Naast de inzet intramuraal kan deze geriatrische (multidisciplinaire) expertise ook in de eerste lijn ingezet worden. Onze kracht is onze multidisciplinaire aanpak.

 

De (para)medische disciplines

 

Specialisaties
Een aantal van de behandelaren heeft extra kennis van:

  • Geriatrie
  • Palliatieve zorg
  • Psychogeriatrie (PG)
  • Probleemgedrag (ook in de thuissituatie)
  • Huntington
  • Parkinson
  • Reuma


Doorverwijzen of consult
Stichting Land van Horne is aangesloten op ZorgDomein. Via Zorgdomein kunt u samen met uw patiënt een keuze maken uit ons zorgaanbod en eenvoudig en snel een digitale verwijzing sturen. We streven ernaar om het gehele verwijsproces digitaal te laten verlopen via ZorgDomein voor een nog efficiëntere samenwerking. U kunt ook gebruik maken van het verwijsformulier dat u hieronder kunt downloaden. 

 

Is uw praktijk nog niet aangesloten op ZorgDomein, dan kunt u contact opnemen via de receptie van het Zorgplein Land van Horne:

 

088 987 85 00

 

Document

Verwijsformulier behandling en consult - PDF

Onze multidisciplinaire aanpak en geriatrische expertise zetten we ook in voor dagbehandeling. We bieden vier vormen aan: 

  • Dagbehandeling somatiek
   • In Weert, zorgcentrum Martinus aan het Zorgplein Land van Horne
  • Dagbehandeling psychogeriatrie
   • In Weert, Ververshof
   • In Budel, de Klimroos
   • In Nederweert, St. Joseph 
  • Dagbehandeling screening psychogeriatrie
   • In Weert, Ververshof
   • In Budel, de Klimroos
   • In Nederweert, St. Joseph 
  • Dagbehandeling Huntington
   • In Weert, zorgcentrum Martinus aan het Zorgplein Land van Horne
  • Dagbehandeling Parkinson
   • In Weert, zorgcentrum Martinus aan het Zorgplein Land van Horne


Doelgroep
Dagbehandeling is voor mensen die meerdere vormen van behandeling nodig hebben of behandeling in combinatie met dagbesteding. Het voordeel van onze dagbehandeling is dat deelnemers de behandelingen onder één dak kunnen ontvangen en alle expertise dichtbij is. Een specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Lees meer over onze medici en paramedic onder het kopje 'Behandeling en consult'

 

Contact
Wilt u meer weten over dagbehandeling, of een patiënt verwijzen, neem contact ons op via de receptie van het Zorgplein Land van Horne:

 

088 987 85 00

Eerstelijnsverblijf (ELV) betreft medisch noodzakelijk kortdurend verblijf van minimaal 24 uur en maximaal 3 maanden. ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer (of nog niet) verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of GRZ instelling aangewezen is. Het einddoel van ELV is dat men na verblijf weer terug kan keren naar huis. Focus ligt op 'herstel en terugkeer'. Onderaan vindt u het afwegingsinstrument voor eerstelijnsverblijf.

Meer achtergrondinformatie over ELV

 

Beschikbaarheid

Hoe kunt u zien of er ergens een ELV-plek beschikbaar is? Via de app Zorgbedwijzer (Download de gratis app ZorgBedWijzer voor verwijzers via App Store/Google Play of open de website www.zorgbedwijzer.nl).

 

Contact

Als u wilt verwijzen naar een ELV plaats van Stichting Land van Horne, dan kan dit digitaal via ZorgDomein of door te bellen naar het algemene nummer Land van Horne:

 

0900-333 55 55

 

Documenten

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijnsverblijf - PDF

Wil een mantelzorger op vakantie of is iemand tijdelijk niet in staat om voor een naaste te zorgen? Dan kan de cliënt of patiënt mogelijk gebruik maken van een van de  logeerkamers binnen Land van Horne. De logeerkamers zijn in het Geriatrisch Revalidatiecentrum aan het Zorgplein Land van Horne in Weert, zorgcentrum Hieronymus in Weert en zorgcentrum St. Elisabeth in Haelen. Op deze locaties zijn kamers beschikbaar waar een cliënt of patiënt tijdelijk kan verblijven met de zorg die hij of zij nodig heeft. Dit tijdelijk verblijf is ter ontlasting van de mantelzorger.

Meer achtergrondinformatie over ELV 

 

Reserveren logeerbed

De logeerkamers in het Geriatrische revalidatiecentrum in Weert zijn vooraf te reserveren. Een mantelzorger kan hiervoor contact opnemen met de cliëntadviseurs van het revalidatiecentrum via onderstaande contactgegevens. Om hier gebruik van te maken is een Wmo of Wlz indicatie nodig. Hierover kunnen de cliëntadviseurs meedenken.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de logeerkamers of eerstelijnsverblijf (hoog en laag) neemt u contact op met een van de cliëntadviseurs revalidatie. Zij doen samen met u de triage en bekijken wat het beste past bij een cliënt of patiënt.

 

0900 333 55 55 csd@landvanhorne.nl

In Weert kunnen ouderen revalideren in het Geriatrisch Revalidatiecentrum aan het Zorgplein Land van Horne in Weert. Hier kunnen mensen tijdelijk in appartementen verblijven om hier te revalideren. De cliënt kan daarna thuis de revalidatie vervolgen. Ook is eerstelijnsbehandeling en dagbehandeling van Land van Horne dan mogelijk.

 

Een zorgteam en een multidisciplinair behandelteam staan klaar voor revalidatie-cliënt. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Lees meer over onze medici en paramedici onder het kopje 'Behandeling en consultatie'.

 

Contact 
Voor vragen of een opname op in het Geriatrisch Revalidatiecentrum, kunt u contact opnemen via de receptie van het Zorgplein Land van Horne:

 

088 987 85 00 

 

De Stichting Land van Horne heeft 14 (woon)zorgcentra waar we intramurale zorg of verpleging en behandeling bieden. Deze locaties liggen in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren. In diverse van deze locaties is tevens (beschermd) wonen met thuiszorg mogelijk en ook kortdurend verblijf.

 

Overzicht van locaties
Een overzicht van onze (woon)zorgcentra vindt u op de pagina Wonen met zorg.

 

Contact
Hebt u vragen over intramurale zorg, neem dan contact op met onze cliëntenservicedienst via:

 

0900 333 55 55 csd@landvanhorne.nl

 

Voor spoedvragen zijn wij ook 24 uur per dag bereikbaar op 0900 333 55 55.

 

 

Stichting Land van Horne biedt naast palliatieve zorg in een (woon)zorgcentrum ook palliatieve zorg thuis. Het is voor veel mensen een wens en van grote waarde dat ze hun laatste periode doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving. De palliatieve zorg wordt verleend door het wijkteam in samenwerking met het Verpleeg Technisch Team (VTT) van Land van Horne en altijd in samenspraak met de eigen huisarts. Lees hier meer over onze palliatieve zorg.


Contact
Wilt u meer informatie over palliatieve zorg van Land van Horne? Neem dan gerust contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8 en 18 uur naar:

 

0900 333 55 55

 

Voor spoedvragen kunt u 24 uur per dag naar dit nummer bellen.

Hebt u een patiënt met de ziekte van Huntington en hebt u vragen over de behandeling? Een advies, consult en multidisciplinaire screening door ons expertteam Huntington zijn mogelijk. Ook hebben wij drie specialistische woongroepen in Weert en bieden wij gespecialiseerde dagbehandeling aan. Land van Horne heeft sinds 1982 ervaring met de zorg en behandeling voor mensen met deze ziekte en is sinds 2023 een expertisecentrum.

 

Algemene informatie over onze Huntingtonzorg

 

Consult of multidisciplinaire screening aanvragen
U kunt als professional uit de regio Limburg en Zuidoost-Brabant een consult aanvragen van het expertteam Huntington om mee te denken bij individuele casussen. Ook is een multidisciplinaire screening mogelijk. Deze polikliniek voor diagnostiek en behandeling vindt plaats in het Huntingtoncentrum aan het Zorgplein Land van Horne in Weert. Hier bieden we ook dagbehandeling voor mensen met Huntington.

 

Expertteam Huntington
Het expertteam Huntington is gespecialiseerd in de ziekte van Huntington met alle bijbehorende facetten en levert de zorg en behandeling, consulten en screening. Ons expertteam bestaat uit:

  • Specialist Ouderengeneeskunde
  • Casemanager
  • Psycholoog
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Logopedist
  • Diëtist
  • Maatschappelijk werk
  • Consulent Zintuigactivering
  • Geestelijk verzorger

 

Samenwerking
Om de kwaliteit van zorg te optimaliseren, werken we samen met:

  • Huntington Kennis Netwerk Nederland
  • Huntington Netwerk - ZON (Zuidoost Nederland)
  • Vereniging van Huntington
  • Maastricht MUMC+
  • Mijzo
  • Archipel

 

Contact

Hebt u vragen? U kunt contact opnemen via:

0900 333 55 55 huntington@landvanhorne.nl 

In de kernen van de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren bieden wij extramurale zorg. Verpleging en verzorging, huishoudelijke zorg en individuele begeleiding.

 

De thuiszorgteams werken nauw samen met het Verpleegtechnisch Team van Land van Horne, waardoor extramuraal ook complexe verpleegtechnische zorg mogelijk is.

 

Contact

Verzorging en verpleging thuis
0900 333 55 55  wijkverpleegkundigen@landvanhorne.nl

 

Voor spoedgevallen zijn we 24 uur per dag bereikbaar op  0900 333 55 55.

 

Hulp bij het huishouden
 0900 333 55 55

 

Document

Uitvoeringsverzoek voorbehouden handelingen (BIG) - PDF 

Het Verpleegtechnisch team (VTT) van Land van Horne werkt intramuraal en extramuraal. Het team bestaat uit (gespecialiseerd) verpleegkunidgen die hoogcomplexe verpleegtechnische zorg verlenen bij cliënten thuis en binnen alle locaties van Land van Horne. De verpleegkundigen werken nauw samen met de medisch specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, thuiszorg- en intramurale teams. Naast de verpleegtechnische zorg bieden wij ook advies, voorlichting, scholingen en instructie. 

 

Specialismen
Binnen het team zijn een aantal verpleegkundigen gespecialiseerd in de volgende gebieden:

  • wond- en decubitus
  • diabetes
  • palliatieve/terminale zorg
  • stoma-zorg
  • technische thuiszorg

 

Contact
Het VTT team is 24 uur per dag bereikbaar op:

 

0900 333 55 55 

 

Document 

Uitvoeringsverzoek voorbehouden handelingen (BIG) - PDF

Land van Horne heeft een wondteam met 3 wondconsulenten (Erasmus MC) en 2 wondverpleegkundigen (Radboudumc). Deze wondzorgexperts hebben kennis en expertise van verschillende soorten wonden. Denk aan decubituswonden, brandwonden, ulcus cruris, acute wonden en oncologische wonden. Wanneer wonden van patiënten binnen twee tot drie weken geen of minimale tendens tot genezing vertonen, kunnen huisartsen naar ons doorverwijzen. Als de verwijzing binnen is, dan maken we zo snel mogelijk een afspraak met de cliënt. Dit doen we binnen drie werkdagen. Wij bezoeken de cliënt thuis. Bij het eerste consult beoordelen wij de wonden, geven advies en koppelen onze bevindingen terug aan de huisarts. Dan wordt gestart met de behandeling. Meestal ligt de focus op genezing van de wond. Soms is het wondbeleid gericht op het bieden van comfort en het weghalen van ongemakken, als de cliënt terminaal is.

 

Regionale aanpak

Het aantal cliënten met specifieke wondzorg in de thuiszorg groeit. Door Land van Horne wordt er nauw samengewerkt met andere thuiszorg-organisaties, huisartsen en de specialisten van het ziekenhuis. Ook wond expertise centra spelen een belangijke rol. Met de partners zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en het gebruik van dezelfde wondmaterialen. Dit is vastgelegd in het Wondzorg-protocol.

 

Scholing

De wondzorgexperts van Land van Horne geven regelmatig scholing aan medewerkers van Land van Horne. Ook externen kunnen een beroep doen op de expertise in de vorm van scholing. Neem voor meer informatie contact op.

 

Contact

Onze wondzorgexperts zijn bereikbaar via: 

 

088 987 84 24  wondteam@landvanhorne.nl

 

Ook zijn ze bereikbaar via ZorgDomein.

Wij bieden zorg en behandeling in:

 

Gemeente Weert - Gemeente Nederweert - Gemeente Leudal - Gemeente Cranendonck - Gemeente Someren

Voor onze expertise op het gebied van Huntington hebben wij een bovenregionale functie.

Vind zorg bij jou in de buurt: