Maatschappelijk

werk

Wist u dat een maatschappelijk werker begeleiding en behandeling kan bieden bij problemen die samenhangen met het ouder worden? Denk aan problemen door bijvoorbeeld beperkingen, het verlies van een dierbare, een nieuwe woonomgeving, een conflict of het aangaan van nieuwe sociale contacten. Ook voor praktische vragen kunt u bij de maatschappelijk werker terecht. Bijvoorbeeld vragen over de eigen bijdrage, schulden, en instanties zoals CIZ, CAK of gemeente. De maatschappelijk werker helpt u graag!

Voor wie/wanneer

Bent u woonachtig in een (woon)zorgcentrum van Land van Horne of bezoekt u de dagbehandeling, dan kunt u gebruik maken van begeleiding en behandeling van de maatschappelijk werker. Ook bieden we tijdens en na een revalidatietraject hulp op de afdeling en in de thuissituatie. 

Wat doet maatschappelijk werk?

Maatschappelijk werk is in diverse vormen mogelijk, denk aan individuele begeleiding, echtparen begeleiding of groepsgesprekken. Wij begeleiden zowel u als uw naasten. Na een aanvraag vindt een intakegesprek met u plaats voor een kennismaking en een beter beeld over welke hulp nodig is. Vervolgens doen wij u een voorstel over welke begeleiding het best passend is voor uw situatie. Door middel van gesprekken, oefeningen en opdrachten werken wij samen met u en uw naasten aan de problemen.

Contact maatschappelijk werker

Hebt u advies of begeleiding nodig van een maatschappelijk werker? Neem dan contact op met de specialist ouderengeneeskunde van uw (woon)zorgcentrum via:

 

088 987 85 00  maatschappelijkwerklvh@landvanhorne.nl

Huntington

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. U kunt tijdens het gehele ziekteproces met uw vragen bij ons terecht. Ook begeleiden wij u bij het gehele proces van werk naar een uitkering of naar dagbehandeling, het aanvragen van indicaties, maar ook het leren omgaan met de ziekte en de veranderde situatie.

 

Lees meer over Huntington

Hebt u begeleiding nodig voor de ziekte van Huntington, dan kunt u contact opnemen met:

 

088 987 86 93 of 088 987 82 00

 

maatschappelijk_werk_LvH2@landvanhorne.nl

Ouderenmishandeling

Wist u dat 1 op de 20 ouderen te maken heeft met mishandeling? Waarschijnlijk denkt u daarbij direct aan blauwe plekken, maar bijvoorbeeld financieel misbruik, verwaarlozing en verbaal geweld vallen ook onder mishandeling. Als u als cliënt van Land van Horne te maken heeft met ouderenmishandeling, of wanneer u een vermoeden hebt, schakel dan met de maatschappelijk werkers. De maatschappelijk werkers zijn de aandachtsfunctionarissen van Ouderenmishandeling van Land van Horne: "Land van Horne is wettelijk verplicht om te werken met een meldcode bij vermoedens van ouderenmishandeling en de stappen te doorlopen van de meldcode. Wij ondersteunen medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten hierbij.