Psychologie

Maakt u zich zorgen over uw geheugen, omdat u steeds meer zaken vergeet, of merkt u dat u al een langere tijd somber bent? Of vindt u het bijvoorbeeld moeilijk om goed om te gaan met het veranderd gedrag van uw partner na een CVA (beroerte)? Dit kan veel invloed op uw leven hebben. Een psycholoog van Land van Horne helpt u weer op weg.

Meer begrip

Onze psychologen zijn er voor ouderen en hun familie als zij vragen hebben over wanneer iemand bijvoorbeeld:

  • beginnende dementie heeft
  • achteruitgaat na een CVA (beroerte)
  • een depressie of stemmingsproblemen lijkt te hebben.

 

De psychologen kunnen onderzoek doen naar de klachten of de veranderingen in het gedrag, om de cliënt beter te begrijpen. Zij kunnen dan adviseren welke vorm van begeleiding of behandeling het beste past, en tips geven aan familie hoe zij er het beste mee om kunnen gaan. De psychologen van het team Vitaal Thuis kunnen u ook helpen als u thuis woont.

Hulp bij angst, rouwverwerking of grote veranderingen

Ook biedt een psycholoog begeleiding en behandeling. Bijvoorbeeld als iemand een angststoornis heeft, begeleiding nodig heeft bij rouwverwerking of wanneer iemand veel moeite heeft met een grote verandering in het leven. Het verhuizen naar een zorgcentrum is dat soms ook. De partner en naaste familie kunnen we ook hierbij begeleiden.

Vergoeding

Voor een afspraak met psycholoog van Land van Horn hebt u een verwijzing nodig. De vergoeding is afhankelijk van de klachten die u hebt. U vindt hier meer informatie over op uw polis van uw zorgverzekering of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Komt u er niet goed uit, dan kunnen wij u ook helpen.

Wachttijden

Er is een wachttijd van een à twee weken vanaf aanmelding tot aan de intake (eerste kennismakingsgesprek). Vanaf de intake kan momenteel binnen twee weken gestart worden met de behandeling. 

 

Onze praktijk is gevestigd in het Behandelcentrum, gelegen aan het Zorgplein Land van Horne. De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Een huisbezoek van het Vitaal Thuis team is, in overleg, eveneens mogelijk. 

Kwaliteitsstatuut

In ons kwaliteitsstatuut leest u wat Land van Horne geregeld heeft op het gebied van kwaliteit en verantwoording om geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Contact

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem vrijblijvend contact op met ons tijdens kantooruren via:

 

088 987 85 00 psychologie@landvanhorne.nl

 

 

Breed cursusaanbod van Vitaal Thuis

Iedereen wil graag vitaal ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. U kunt zelf een steentje hieraan bijdragen door uw mentale en lichamelijke veerkracht te vergroten. Wij helpen u hiermee op weg door het aanbieden van (preventieve) programma's. De behandelaren van Vitaal Thuis geven diverse (gratis) programma's die u nieuwe inzichten en praktische handvatten geven die direct toepasbaar zijn.