Ouderen-

geneeskunde

Wist u dat u advies kunt vragen aan een specialist ouderengeneeskunde? Bij vragen en klachten die te maken hebben met het ouder worden, kunt u via uw huisarts een specialist ouderengeneeskunde om ondersteuning vragen. De zorg voor ouderen kan best complex zijn, omdat er meerdere dingen tegelijk kunnen spelen. Misschien ervaart u dit nu zelf of bij een familielid. Een specialistisch advies kan helpen.

Advies bij bijvoorbeeld problemen met mobiliteit of het geheugen

Een specialist ouderengeneeskunde heeft veel kennis over ziekten en beperkingen van de ouder wordende mens. Uw huisarts kan een consult van een specialist ouderengeneeskunde aanvragen voor een advies of een diagnose. "We worden vaak gevraagd als iemand problemen heeft met het geheugen, minder mobiel is of niet meer zo goed voor zich zelf kan zorgen. Het gaat altijd om meerdere klachten tegelijk", legt Iris Kuijsten-Snijders, specialist ouderengeneeskunde uit.

Specialist ouderengeneeskunde werkt ook in zorgcentrum

De specialisten ouderengeneeskunde van Land van Horne werken ook voor de cliënten in het zorgcentrum. Voor mensen die verzorgingshuiszorg ontvangen is de huisarts de behandelaar. Hij of zij kan een consult vragen aan een specialist ouderengeneeskunde als een advies nodig is.

 

Voor mensen die verpleeghuiszorg ontvangen, is de specialist ouderengeneeskunde de behandelaar. Iris: "Gezien de zorgbehoefte van mensen met verpleeghuiszorg ben je doorgaans nauw en intensief betrokken."

Expertises

In ons team van specialisten ouderengeneeskunde hebben we ook diverse expertises. We hebben artsen die:

  • op de revalidatie-afdeling werken en gespecialiseerd zijn in herstelzorg
  • gespecialiseerd zijn in psychogeriatrie met veel kennis van dementie en gedragsproblemen
  • gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg, die veel weten van de zorg in de laatste levensfase
  • op de woongroepen voor cliënten met de ziekte van Huntington werken en veel kennis over dit ziektebeeld hebben

Contact

Voor meer informatie kunt u, of kan uw huisarts, telefonisch contact opnemen met Land van Horne via:

 

088 987 85 00

Breed cursusaanbod van Vitaal Thuis

Iedereen wil graag vitaal ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. U kunt zelf een steentje hieraan bijdragen door uw mentale en lichamelijke veerkracht te vergroten. Wij helpen u hiermee op weg door het aanbieden van (preventieve) programma's. De behandelaren van Vitaal Thuis geven diverse (gratis) programma's die u nieuwe inzichten en praktische handvatten geven die direct toepasbaar zijn.