Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven als genezen niet meer mogelijk is. Deze zorg richt zich op het behouden en waar mogelijk te verbeteren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Veel mensen willen in de laatste fase van hun leven graag zo lang mogelijk hun eigen leven blijven leiden en de zorg in hun eigen omgeving ontvangen. Dat is heel begrijpelijk, maar dan is vaak (extra) hulp nodig. 


Wilt u meer informatie over palliatieve zorg van Land van Horne? Neem dan gerust contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8 en 18 uur naar ons telefoonnummer: 0900 333 55 55. Voor spoedvragen kunt u 24 uur per dag naar dit nummer bellen.

Palliatieve zorg thuis

Stichting Land van Horne biedt naast palliatieve zorg in een (woon)zorgcentrum ook palliatieve zorg thuis. Het is voor veel mensen een wens en van grote waarde dat ze hun laatste periode doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving. De palliatieve zorg wordt verleend door het wijkteam in samenwerking met het Verpleeg Technisch Team (VTT) van Land van Horne en altijd in samenspraak met de eigen huisarts. De ondersteuning is gericht op de lichamelijke en persoonlijke verzorging, ondersteuning en begeleiding van de cliënt en naasten. Verpleegtechnische zorg kan 24 uur per dag geleverd worden. Afhankelijk van de situatie wordt voor (professionele) palliatieve nachtzorg een extern bureau of een vrijwilliger ingeschakeld. Het Centrum voor levensvragen van het netwerk palliatieve zorg Midden-Limburg kan, ook in de thuissituatie, ondersteuning bieden bij zingevingsvragen.

 

 

Verblijf

Ook verblijf en zorg elders is mogelijk. In de regio Weert is er het Franciscus hospice in Weert, een (t)huis waar mensen in de laatste levensfase kunnen verblijven. Hier wordt zorg gegeven 'zoals thuis' met 24-uurs aanwezigheid van professionele hulpverleners van de thuiszorg en vrijwilligers. Ook kunt u kiezen voor Eerstelijnsverblij palliatief van de Stichting Land van Horne.

Palliatief adviserend en ondersteunend team (PAOT)

Het PAOT is inzetbaar bij zowel intramurale als extramurale cliënten en heeft een adviserende rol op zowel lichamelijk, sociaal, psychisch en spiritueel gebied. Ze werken nauw samen met de wijkteams, VTT, verpleeghuisartsen en artsen. Het team bestaat uit twee specialisten ouderengeneeskunde met kaderopleiding palliatieve zorg, één geestelijk verzorgster en twee verpleegkundige palliatieve zorg. U kunt de leden van het PAOT bereiken via paot@landvanhorne.nl.

Goede samenwerking: netwerk Palliatieve Zorg

Bij de laatste levensfase is veel verschillende zorg, ondersteuning en begeleiding mogelijk, ook voor mantelzorgers. Om de samenwerking tussen instanties zo goed mogelijk te laten verlopen, is er het netwerk Palliatieve Zorg. Land van Horne neemt hier aan deel. Op de site vindt u veel informatie over palliatieve zorg. 

 

Lees meer op www.palliatievezorglimburg.nl

Zoek het netwerk bij u in de buurt op www.netwerkpalliatievezorg.nl