Kortdurend

verblijf

 

Bij kortdurend verblijf ontvangt u korte tijd zorg in een zorgcentrum, bijvoorbeeld om mantelzorgers (partner of familieleden) te ontlasten of te herstellen na een operatie.

 

 

0900 333 55 55

Eerstelijnsverblijf (hoog en laag) 

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf van minimaal 24 uur en maximaal 3 maanden. ELV is bedoeld voor als u tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in uw eigen woonomgeving kunt verblijven, en een opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling ook geen optie is. Het einddoel van ELV is dat u na verblijf weer terug kan keren naar huis.

ELV is mogelijk in het Geriatrisch Revalidatiecentrum aan het Zorgplein Land van Horne in Weert (zowel ELV-hoog als ELV-laag). ELV laag bieden we ook in Hieronymus in Weert en St. Elisabeth in Haelen.

Respijtzorg

Verder is een tijdelijk verblijf mogelijk wanneer uw partner of een andere mantelzorger even op adem wil komen. In dat geval spreken we van respijtzorg. Voor respijtzorg kunt u terecht in het Geriatrisch Revalidatiecentrum aan het Zorgplein Land van Horne in Weert, zorgcentrum Hieronymus in Weert en zorgcentrum St. Elisabeth in Haelen.  

 Aanvragen van zorg

Voor kortdurend verblijf is een indicatie nodig:

  • Voor eerstelijnsverblijf is een indicatie van uw huisarts of medisch specialist nodig.
  • Voor respijtzorg is een er een indicatie nodig van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), deze indicatie kunt u bij uw gemeente aanvragen, of de Wet langdurige zorg (Wlz).


Vanzelfsprekend helpen wij u graag bij het aanvragen van een indicatie. Onze cliëntadviseurs vertellen u graag meer. Zij zijn bereikbaar via:

 

0900 333 55 55 csd@landvanhorne.nl