Kortdurend

verblijf

 

Bij kortdurend verblijf ontvangt u korte tijd zorg in een zorgcentrum, bijvoorbeeld om mantelzorgers (partner of familieleden) te ontlasten of te herstellen na een operatie.

 

 

0900 333 55 55

Tijdelijk verblijf 

Is er een medische noodzaak waardoor u of een naaste tijdelijk niet meer thuis kan wonen of waardoor u of een naaste na een opname in het ziekenhuis nog niet naar huis kan? Ook dan kunt u tijdelijk bij ons verblijven. Met als doel om uiteindelijk weer naar huis te gaan. Een tijdelijk verblijf, ook wel eerstelijnsverblijf genoemd, duurt minimaal 24 uur en maximaal 3 maanden. Dit verblijf is mogelijk in Weert in het Geriatrisch revalidatiecentrum of zorgcentrum Hieronymus of in Haelen in zorgcentrum St. Elizabeth.

Logeerkamers

Wilt u als mantelzorger op vakantie of bent u tijdelijk niet in staat om voor uw naaste zorgen omdat u op adem moet komen? In dat geval kunt u gebruik maken van een logeerkamer (ook wel respijtzorg genoemd). Dit tijdelijk verblijf is bedoeld ter ontlasting van u als mantelzorger. Er zijn logeerkamers in het Geriatrisch Revalidatiecentrum aan het Zorgplein Land van Horne in Weert, zorgcentrum Hieronymus in Weert en zorgcentrum St. Elisabeth in Haelen.

 

De logeerkamers in het geriatrisch revalidatiecentrum in Weert zijn mogelijk vooraf te reserveren zodat u bijvoorbeeld een vakantie ook makkelijker kunt plannen. Neem voor het reserveren van een logeerkamer contact op met de cliëntadviseurs van het geriatrisch revalidatiecentrum via onderstaande contactgegevens.   

Aanvragen van zorg

Voor kortdurend verblijf is een indicatie nodig:

  • Voor eerstelijnsverblijf is een indicatie van uw huisarts of medisch specialist nodig.
  • Voor respijtzorg is een er een indicatie nodig van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), deze indicatie kunt u bij uw gemeente aanvragen, of de Wet langdurige zorg (Wlz).


Wilt u meer weten over een tijdelijk verblijf bij Land van Horne? Onze cliëntadviseurs denken graag met u mee over welke tijdelijk zorg nodig is en hoe u deze kunt aanvragen. Zij zijn bereikbaar via:

 

0900 333 55 55 csd@landvanhorne.nl