Organisatie & jaarstukken

Bestuur en toezicht

Onze bestuurder en managers zetten de lijnen uit voor goede zorg aan onze cliënten, nu en in de toekomst. De raad van toezicht houdt onder meer toezicht op onze kwaliteit van zorg en goed bestuur.

 

Het directieteam bestaat uit:

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Ellen Kuppens
  Expertise: HRM
 • Ingrid Widdershoven, voorzitter
  Expertise: zorg/bedrijfskundig
 • Jeu Bressers
  Expertise: hospitality
 • Wouter Keijser
  Expertise: veranderkunde
 • Leon op 't Hoog
  Expertise: financiële bedrijfsvoering

Medezeggenschap

Via de cliëntenraad, ondernemingsraad en professionele adviesraad praten cliënten en medewerkers mee over het beleid van Land van Horne en geven zij advies. Goede zorg, daar zorgen we samen voor.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad zit aan de overlegtafel met de bestuurder namens de medewerkers. De leden van de raad behartigen de belangen van het personeel. Zij richten zich op onderwerpen van de gehele stichting die invloed hebben op het personeel en de organisatie, zoals arbeidsomstandigheden en sociaal beleid.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de ondernemingsraad.

 

088 987 86 78 or@landvanhorne.nl

 

 

Professionele adviesraad

Een professionele adviesraad is een adviesorgaan voor de bestuurder van Land van Horne. In de adviesraad zitten zorgprofessionals zoals verpleegkundigen, verzorgenden, welzijnsmedewerkers, behandelaren en artsen. De professionele adviesraad buigt zich over vakinhoudelijke vraagstukken die de kwaliteit van onze zorg en de beroepsuitoefening waarborgen en verbeteren.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de professionele raad.


PAR@landvanhorne.nl 

Cliëntenraad

In de cliëntenraden zitten cliënten van Land van Horne, familieleden van cliënten of vrijwilligers die affiniteit hebben met goede zorg. De cliëntenraad bekijkt het organisatiebeleid door de bril van de cliënt en adviseert de raad van bestuur. Ze geeft bijvoorbeeld zijn mening over onderwerpen als de voeding, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening of de renovatie van een (woon)zorgcentrum.

 

Land van Horne beschikt over een centrale cliëntenraad die zich inzet voor gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De lokale cliëntenraad richt zich op de vraagstukken van de eigen locatie. En de cliëntenraad thuiszorg behartigt de belangen van de zorgvragers woonachtig in de wijk. Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de cliëntenraad. Meer informatie vindt u ook in dit document.

 

0900 333 55 55

Verantwoording

Als zorginstelling hebben we een belangrijke maatschappelijke taak: we zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn. We leggen elk jaar verantwoording af. Hiermee geven we inzicht aan onze cliënten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen hoe wij onze maatschappelijke opdracht invullen.

 

Jaarstukken

In de jaarrekening geven we informatie over het beleid en de manier waarop we de financiële middelen hebben ingezet om goede zorg aan onze cliënten te kunnen bieden. In het jaarverslag kijken we terug naar de belangrijkste momenten van Land van Horne van het afgelopen jaar.

 

Jaarrekening 2022  Jaarverslag 2022 

 

Regeling vaste onkostenvergoeding RvB Onkosten RvB 2023

Goed bestuur en toezicht

Land van Horne vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en past de Zorgbrede Governance regels toe. Deze gaan over goed bestuur en toezicht in de zorg. Meer informatie hierover vindt u in onderstaande documenten.

ANBI status

Land van Horne heeft een ANBI-status. Voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, maar ook voor donateurs of schenkers aan een instelling, gelden in bepaalde gevallen fiscale voordelen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst

 

ANBI gegevens van Land van Horne