Geschiedenis 
Ververshof

Zorgcentrum Ververshof bevindt zich midden in Weert, naast het stadspark en vlakbij de passantenhaven. De winkels en het centrum liggen op loopafstand. Terwijl deze gezellige locatie in het hart van het moderne Weert ligt, lag hier vroeger het Mor(e)gatstraatje en nog langer geleden de vestingwal, de vestingmuur en aan het einde van de straat de Moregat- of Laerpoort. Het zorgcentrum is relatief nieuw in deze omgeving. 
In 1984 ontstond in Weert de behoefte aan een tweede verzorgingshuis. Van Berlo Heem was er al. Het duurde echter toch nog tot 1989 voordat met de bouw gestart kon worden. Op 20 november 1992 werd het nieuwe verzorgingshuis aan de Jan van de Croonstraat (voorheen Moregatstraatje) geopend. Het bood bij oplevering huisvesting en zorg aan 80 ouderen. Een jaar later al vond er een uitbreiding plaats met 43 aanleunwoningen. Sinds 2006 maakt Ververshof deel uit van Stichting Land van Horne.

 

"Recent gebouw, maar met een lange historie."

 

Weldoener Berdinus Ververs

De naam Ververshof verinnerlijkt de familienaam Ververs. Deze familienaam gaat in Weert terug tot 1404. Al in dat jaar werd melding gemaakt van ene Ghyes Ververs, wolverver van beroep en lid van de Heilige Maria congregatie. Tot 1598 vervulden nakomelingen van deze Ghyes met regelmaat functies in het stadsbestuur of in het wolgilde. Het was Berdinus Ververs, van beroep lakenkoopman in Weert en Antwerpen, die in 1615 per testament een stichting in het leven riep. Deze stichting bood zorg aan behoeftige, oudere mensen in Weert. De executeurs- testamentair kochten een huis met hof in het Molenstraatje (de huidige Van Berlostraat) nabij de binnenmolen. Zij verbouwden het pand en splitsten het in een aantal delen. Deze eenheden boden zij aan aan arme mensen om er hun oude dag te slijten. Zij konden er gratis wonen en ontvingen bovendien giften in geld en natura. Het huis met hof stond bekend onder de naam Ververshofje. Het werd in 1955 afgebroken.

Stenen herinneringen

Ter herinnering aan de stichter van het armenhuis werd in 1992 niet alleen de naam Ververshof overgenomen als naam van het nieuwe zorgcentrum, maar sierde men ook de gevel met het wapen van de familie Ververs. Aan de muur bij de hoofdingang herplaatste men een herdenkingstablet afkomstig van het armenhuis in het molenstraatje. Een mooi gebaar richting de eerdere weldoener.

Nijverheidsschool

Onbesproken is nog dat vóór de bouw van het verzorgingshuis zich op deze plek een ander markant gebouw bevond. In 1922 verrees hier namelijk de Nijverheidsschool. Jongeren leerden hier een ambacht en bereidden zich voor op hun toekomst. Weert was trots op deze school: er werd jarenlang goed onderwijs geboden. In 1970 verhuisde de opleiding naar nieuwbouw in de wijk Groenewoud. De afdeling individueel technisch onderwijs bleef echter nog enige tijd gebruik maken van de locatie Jan van der Croonstraat. Het gebouw werd uiteindelijk in 1991 gesloopt om plaats te maken voor het verzorgingshuis.

Actualiteit

Zorgcentrum Ververshof telt op dit moment 4 etages met 62 appartementen. In het complex bieden we verschillende vormen van ouderenzorg, van verzorging tot complexe verpleging. Er zijn appartementen voor verzorgingshuiscliënten en voor somatische (lichamelijke) verpleeghuiscliënten. Ook begeleiding en dagopvang van licht dementerende ouderen behoort tot de mogelijkheden. Vanaf 2019 bieden we ook intensieve zorg en verpleging aan ouderen met dementie.

 

Dit artikel is geschreven voor het cliëntenmagazine nr. 2 2018 van Land van Horne.