Geschiedenis 
Rust in Roy

Vijftig jaar Rust in Roy (2017): Zorgcentrum Rust in Roy bestaat vijftig jaar. Het zorgcentrum in Stramproy kent een lange historie die verder gaat dan de vijftig jaar die het jubileum omvat.

Eigenlijk ligt de oorsprong van Rust in Roy in 1903. In dat jaar vestigden de Zusters van Aanbidding der Gerechtigheid Gods zich in Stramproy. De zusters hadden hun moederklooster in Baarlo en maakten deel uit van een Franse orde. Na vestiging in het dorp zetten de zusters zich in voor onderwijs, beoefenden wijkverpleging en ouderenzorg, gaven cursussen en waren betrokken bij het jongerenwerk voor vrouwen. In 1910 werd het voormalige klooster op het adres Frans Strouxstraat 9 voor hen gebouwd. Dertien jaar later werden enkele zijvleugels toegevoegd. Omstreeks 1934 kwam het patronaatsgebouw erbij. Het gebouw was tekenend voor de rol die de geestelijkheid inmiddels in het dorp had. Een belangrijke activiteit van het patronaat was namelijk de godsdienstige en zedelijke vorming van de jeugd, die na het verlaten van de lagere school geen verder onderwijs meer volgde.

 

"Rust roest... maar niet in Stramproy!"

 

Voor ouden van dagen en gebrekkigen

Terwijl de zusters in het dorp naast onderwijs ook al op grote schaal thuiszorg boden, werd op den duur in het klooster eveneens een gesticht voor ouden van dagen en gebrekkigen ondergebracht. Deze vorm van zorgverlening sloeg zo goed aan dat midden jaren zestig van de vorige eeuw de Rooijer gemeenschap initiatieven nam tot de bouw van een bejaardentehuis. Op 19 september 1967, openden de deuren van Rust in Roy 1.0.

Actieve ouderen

Kijkend in het uitgebreide archief van Rust in Roy, bestaande uit boeken, verslagen en vooral veel foto's, valt op dat de ouderen die in de beginjaren woonachtig waren in het bejaardenhuis nog redelijk mobiel en fit waren. Bewoners namen doorgaans op een actieve wijze deel aan activiteiten en meerderen vervulden een taak bij het onderhoud van het terrein, de tuinen en faciliteiten. De zorgbehoefte van ouderen veranderde in de loop der jaren en daarmee ook de vereisten aan de zorgverlening en de huisvesting. In 1993 werd in de armen van het inmiddels 25 jaar oude gebouw Rust in Roy 2.0 gerealiseerd, dat een jaar later in gebruik werd genomen. De sloop van Rust in Roy 1.0 volgde nog hetzelfde jaar.

Zusters en leken

De zusters hebben altijd samen met leken vorm en inhoud gegeven aan de zorg in Rust in Roy. Het geeft een warm gevoel om te zien hoe zoveel mensen met zo veel toewijding zoveel ouderen verzorgd en bijgestaan hebben. Eind jaren negentig traden de zusters terug en kwam zorg, wonen en welzijn maar ook het management in handen van niet-geestelijken.

Rust roest... maar niet in Stramproy

Anno 2017 is Rust in Roy een volwaardig zorgcentrum. De zorgbehoefte van de bewoners is alleen maar toegenomen en daarmee ook de eisen aan gebouw en personeel. Tijdens de viering van het 50 jarig jubileum op 19 september sprak directeur Leon Wijers uit dat Rust in Roy al tien jaar uitermate goed presteert en daarmee goed lijkt aan te sluiten bij de gewijzigde eisen van deze tijd. "Rust roest... maar niet in Stramproy."

 

Dit artikel is geschreven voor het cliëntenmagazine nr. 3 2017 van Land van Horne.

Rust in Roy in beeld: