Geschiedenis Mariënburght

Op 11 oktober 1973 werd de eerste steen van het 'Bejaardenhuis' Mariënburght gelegd door Burgemeester Boudrie. In 1974 werd het gebouw geopend en kwamen de eerste bewoners. Voorheen woonden de ouderen in het klooster in Budel aan de Kerkstraat. Er kwam daarom ook een aantal zusters vanuit het oude klooster mee naar het nieuwe Mariënburght om de ouderen te verzorgen. Zuster Petra, zuster Gerardi en zuster Agnita (hoofd zorg) stonden aan het roer samen met het verplegend personeel onder leiding van directeur dhr. Oomen.

 

"Er is veel veranderd in al die jaren. Niet alleen in het gebouw maar ook in de zorg en bij de cliënten"

 

De eerste medewerker

Toen er meer bewoners kwamen, kwam er ook meer personeel bij Mariënburght werken. En met plezier, veel medewerkers werken vele jaren in het 'Bejaardenhuis'. Er heerste een gemoedelijke en gezellige sfeer en er werd veel georganiseerd. In de koffiekamer werden toneelstukken opgevoerd, carnaval gevierd en kienmiddagen georganiseerd. Sjaan van Kessel, een van de eerste medewerkers van Mariënburght weet het allemaal nog goed. "Het was hard werken, maar je deed het altijd samen, en dat maakte het erg plezierig. Collega's speelden Sinterklaas en pieten, was er een boerenbruiloft dan was ook het personeel betrokken, de keuken maakte roggebrood en zult, en anderen waren getuige of zorgden dat alles goed liep. We deden het echt samen, en dat zagen we ook terug in het plezier van de bewoners."

Veel verbouwingen en uitbreidingen

Sinds de opening van Mariënburght zijn er diverse aanpassingen en toevoegingen aan het gebouw gedaan. Zo is in 1984 ontmoetingsruimte 'De Flank' aangebouwd. Sindsdien is deze ruimte voor vele activiteiten gebruikt. In 1997 is er een uitbreiding aan de noordzijde gerealiseerd. Daar werden destijds een aantal organisaties en instanties op het gebied van zorg en welzijn ondergebracht. Inmiddels is er een huisarts gevestigd en een thuiszorgteam van Stichting Land van Horne. Op 7 november 2002 is er aan de andere zijde een uitbreiding geopend. Daar is een dependance voor 30 PG cliënten in het kleinschalig wonen en er zijn 12 huurappartementen met zorg ondersteunende functies. In 2006 is Gasterij 'Komeet' aangebouwd. Met zijn ronde vorm bepaalt het nog steeds het herkenbare beeld van Mariënburght. In 2011 is het oude deel uit 1974 onder handen genomen en gerenoveerd tot een eigentijds zorgcentrum zoals we het nu nog kennen. De laatste toevoeging heeft in 2014 plaatsgevonden. Toen is in samenwerking met Wonen Limburg en BAM Weert, aan de Cranendoncklaan, nieuwbouw gerealiseerd. Hierin zijn een kleinschalige woonvoorziening voor 28 ouderen met dementie en 28 appartementen voor ouderen gerealiseerd met een directe verbinding naar Mariënburght.

33 jaar in de verzorging

Sjaan heeft veel van deze veranderingen door de jaren heen meegemaakt. "Er is veel veranderd in al die jaren. Niet alleen in het gebouw maar ook in de zorg en bij de cliënten. In de begin jaren kwamen mensen hier wonen en fietsten hier naartoe. En was er ook nog veel activiteit in Mariënburght. We gingen op uitjes en er was een eigen carnavalsvereniging, er was altijd iets te doen. Ik vind het goed dat er nu mensen in Mariënburght wonen die ook echt zorg nodig hebben. En als je thuis nog goed kan, dat je thuis blijft wonen. In de zorg is ook veel veranderd, vroeger hadden we geen tilliften of sensoren. De zorg was veel zwaarder. Daarom ben ik blij dat ik na 33 jaar verzorgingswerk de stap kon maken naar recreatieorganisator. Dat heb ik de laatste jaren tot mijn pensioen in 2010 gedaan. En nu nog ben ik elke dinsdagmiddag op de afdeling somatiek te vinden om een spelletje met de bewoners te doen als vrijwilliger. Dus ik ben er nog regelmatig te vinden en ik hoop dat ik dat nog lang mag doen."

 

Dit artikel is geschreven voor het cliëntenmagazine nr. 1 2020 van Land van Horne.

Mariënburght in beeld: