Geschiedenis 
Hieronymus

Nabij het centrum van Weert, in de wijk de Biest, ligt zorgcentrum Hieronymus. Het is ondergebracht in een voormalig franciscanenklooster waarvan de geschiedenis terug gaat tot het jaar 1461. Een bijzondere plek met prachtige tuinen waar men heerlijk kan wandelen. Een oase van rust.

 

"Een nieuw thuis in een oude omgeving."

 

Aldenborgh

Het huidige pand was oorspronkelijk een burcht met de naam Aldenborgh. Deze burcht moet hebben gestaan waar nu de paterskerk staat. In 1461 droeg graaf Jacob I van Horne de burcht over aan de franciscanen. Al een half jaar later werden de kloosterkerk en het kerkhof ingezegend. Bij deze inzegening preekte ook pater Johannes Brugman. Deze franciscaan stond bekend om zijn vurige preken. We gebruiken zelfs nu nog allemaal zijn naam in de uitdrukking praten als Brugman. De laatgotische kloosterkerk met zijn prachtige glasinlood ramen stamt uit deze beginjaren. Het dwarsschip is waarschijnlijk het enige overblijfsel van het oorspronkelijke kerkje. In 1472 trad graaf Jacob I toe tot de minderbroederorde. Hij overleed in 1488, 62 jaar oud, in het klooster en ligt begraven voor het hoogaltaar in de kloosterkerk.

Verwoestingen en wederopbouw

Het klooster is in de loop der eeuwen meerdere malen verwoest. Als eerste in de Tachtigjarige Oorlog en later in 1703. De huidige bebouwing is daardoor niet echt oud. De kloostergebouwen zoals ze er nu staan, dateren uit de 17e en 18e eeuw. Ontzagwekkend in de kloostergangen zijn de 24 dodenlijsten met daarop 600 namen van de broeders die er door de eeuwen heen gewoond hebben. Verder treft men er een aantal 17e eeuwse glasinlood Van Galle ruitjes aan met taferelen uit het leven van de H. Franciscus.

Geen verband met de schilder

Anders dan nog wel eens aangenomen wordt, heeft de naam Hieronymus niets te maken met de kunstschilder Hieronymus Bosch. Het klooster en het zorgcentrum danken hun naam aan de heilige Hieronymus van Weert. Hieronymus werd in 1522 geboren in Weert. In 1572 is hij samen met Antonius van Weert en 17 andere religieuzen, door de geuzen gevangen genomen en bij Brielle wreed vermoord. In de paterskerk staat een altaar opgedragen aan de H. Hieronymus en de H. Antonius.

Ouderenzorg

In 1998 is het minderbroederklooster verkocht aan de organisatie Woonzorg Nederland. Na een ingrijpende verbouwing van het rijksmonument biedt de Stichting Land van Horne er sinds 1999 huisvesting en ouderenzorg. Anno 2017 wonen er naast drie franciscanen en twee zusters van de Sociëteit van het Heilig Hart negenenvijftig verzorgingshuis en verpleeghuiscliënten. Allen afkomstig uit Weert en omstreken.

Kloosters waren vroeger toevluchtsoorden

In zorgcentrum Hieronymus vindt men het ook nu nog belangrijk dat een bewoner zich vanaf het eerste moment welkom en thuis voelt. Een nieuw thuis in een oude omgeving.

 

Dit artikel is geschreven voor het cliëntenmagazine nr. 1 2017 van Land van Horne.