Kwaliteit

Bij Stichting Land van Horne hechten we veel waarde aan de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. Als u zorg nodig hebt, dan is niet alleen de kwaliteit van zorg belangrijk, maar ook of u zich er goed bij voelt. Onderstaand leest u meer hoe wij de kwaliteit en veiligheid van de zorg waarborgen.

 

Cliënttevredenheidsonderzoek

In het cliënttevredenheidsonderzoek vraagt een onafhankelijk bureau hoe tevreden cliënten en vertegenwoordigers zijn over de kwaliteit van zorg en ook naar hoe prettig een cliënt zich voelt. Na ieder onderzoek maken we verbeterplannen voor de hele stichting, de (woon)zorgcentra, de thuiszorg en andere diensten. De cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de cliënten is daarbij betrokken. We blijven leren en verbeteren, zodat u zorg kunt ontvangen waarbij u zich prettig voelt.

 

HKZ-Keurmerk

Elke dag een fijne dag, ook als je zorg nodig hebt: dat is een kwaliteit die niet te vangen is in een keurmerk. Kwaliteit op papier kan hier niet voor zorgen, de betrokkenheid van onze medewerkers gelukkig wel. Toch zegt het onafhankelijke HKZ-keurmerk wel iets over de zorg- en dienstverlening van Land van Horne. Het staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. We worden hier uitgebreid voor getoetst. Het certificaat betekent dat onze zorginstelling:

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

 

 

Zorgkaart Nederland

Uw waardering over Land van Horne vinden wij belangrijk. De waarderingen geven Land van Horne handvatten om voortdurend alert te zijn en te blijven op een zo hoog mogelijk kwaliteit van zorg. Daarom maken wij gebruik van de onafhankelijke website ZorgkaartNederland, opgericht door Patiëntenfederatie Nederland. Op www.ZorgkaartNederland.nl kunt u een waardering geven over uw (woon)zorgcentrum of thuiszorg.

 

Bij het invullen van een waardering kunt u uw mening geven over afspraken, verpleging, omgang medewerkers, kwaliteit van leven, luisteren en accommodatie. Tevens heeft u de mogelijkheid om uw ervaring toe te lichten. Het achterlaten van uw reactie gebeurt anoniem en kost u slechts een paar minuten. 

 

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering.

 

Kwaliteitsvenster

Bij Land van Horne zijn we graag open over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers zichtbaar op ons kwaliteitsvenster willen we hier op een overzichtelijke manier inzicht in geven. 

 

Ga naar het kwaliteitsvenster

Wet zorg en dwang

Bij Land van Horne vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het leven zoals elke cliënt dat wil leiden. Een leven waarin hij zo min mogelijk in zijn vrijheid wordt beperkt en waarin hij zijn eigen keuzes maakt. Door de Wet zorg en dwang staan we bewuster stil bij de momenten waarop de vrijheid en de veiligheid van een cliënt met elkaar botsen. En bekijken we, samen met de cliënt en zijn vertegenwoordiger, óf en hoe het anders kan. Het welzijn van de cliënt staat daarbij voorop. De cliënt, vertegenwoordiger en het zorgteam maken samen van vrijheid een vanzelfsprekendheid! In onderstaande video komen al aspecten rondom de Wet zorg en dwang aan bod.

Heeft u vragen of klachten over onvrijwillige zorg dan kunt u deze als eerste laagdrempelig bespreken met de zorgcoördinator. Wilt u meer ondersteuning dan kunt u terecht bij een onafhankelijke externe cliëntenvertrouwenspersoon. Christel Forschelen en Marijke Meulenberg kijken samen met u naar wat u wilt bereiken en hoe u dat kunt doen.

 

Christel Forschelen is te bereiken via 06 34 48 37 41 of christelforschelen@burgerkrachtlimburg.nl.

Locaties: Hornerhoof, Ververshoof, Rust in Roy, Martinus, Mariënburght en Zuyderborgh

 

Marijke Meulenberg is te bereiken via 06 34 57 70 26 of marijkemeulenberg@burgerkrachtlimburg.nl

Locaties: Hushoven, Marishof, Sint Jospeh, Eegelshoeve, Nedermazehof en de woongroepen Huntington

Wilt u meer weten over de wet zorg en dwang? Neem dan contact op met de zorgcoördinator, arts van de cliënt of met de cliëntvertrouwenspersoon. Of ga naar www.hoewerktzorgendwang.nl. Op www.dwangindezorg.nl/wzd vindt u meer informatie vanuit de overheid over de Wet zorg en dwang.

 

Gedragscode

Bij Land van horne dragen we samen de verantwoordelijkheid voor een fijne dag en een veilige sfeer. Wij hanteren de volgende gedragscode. 


Veiligheid

Wij spannen ons maximaal in voor het borgen van een fijn en veilig woon-, leef-, werk- en leerklimaat en het realiseren van prettige ontmoetingen.

De norm is: zero tolerance

Wij zeggen NEE tegen ongewenst, grensoverschrijdend gedrag. Emotie mag.
Ongewenst, grensoverschrijdend gedrag, zoals ongewenste intimiteiten, (seksuele) intimidatie, pesten, diefstal, discriminatie of agressie, mag niet.

Persoonsgericht werken

We willen op een positieve en prettige manier in contact staan met elkaar. Ga op een beleefde manier met elkaar om en geef elkaar de ruimte om te vertellen, vragen en antwoorden.

Individuele grens

In de contacten met cliënten, naaste(n), vrijwilligers, collega’s en bezoekers bewaken wij actief de grenzen van ons eigen gedrag. Degene tegen wie de agressie zich richt (het slachtoffer) bepaalt deze grens. We nemen elk incident op het vlak van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag serieus.

Na incident volgt actie

Bij een vermoeden van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag, ten opzichte van cliënten of collega’s maken wij daarvan altijd melding, in ieder geval bij de (direct) leidinggevende. Gepaste actie volgt.