Klacht, compliment of suggestie?

 

Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt bij de zorg of service die u van ons ontvangt. Wij horen daarom graag of u tevreden bent of wellicht een klacht hebt. U kunt uw klacht, suggestie of compliment met ons delen. Het geeft ons inzicht in wat er goed gaat en wat we kunnen verbeteren. Hiermee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en diensten blijven verhogen. Hieronder leest u meer over de kracht van een klacht. Onderaan de pagina kunt ook uw suggestie of compliment aan ons doorgeven. 

De kracht van een klacht

Wij doen uiteraard ons best om u goede zorg of service te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Deel dat gerust met ons, wij stellen dat zeer op prijs. We krijgen een kans om samen met u voor een oplossing van uw klacht te zorgen.

 

Gesprek

Heeft u een klacht? Ga dan vooral het gesprek aan met de betrokken medewerker of de leidinggevende van de afdeling. Vraag gerust een familielid bij het gesprek als u dat prettig vindt. Meestal kunt u een klacht op deze manier samen oplossen. U mag van alle medewerkers van Land van Horne een open, respectvolle en professionele houding verwachten. En een serieuze afhandeling van uw klacht.

Klachtenfunctionaris

U kunt met een klacht ook terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze persoon is onafhankelijk, respecteert uw privacy en heeft vooral een ondersteunende en bemiddelende rol om samen een passende oplossing te vinden. Klachtenfunctionaris Thijs Beijes is bereikbaar op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur.

 

06 41 85 73 32 mw.beijes@landvanhorne.nl

Klachtencommissie

Land van Horne is aangesloten bij de (regionale) Klachtencommissie Cliënten. Ook hier kunt u altijd met uw klacht terecht. U kunt uw klacht (schriftelijk en voorzien van uw telefoonnummer) indienen bij:

 

Klachtencommissie cliënten
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 4080
6080 AB HAELEN
klachtencommissieclienten@dezorggroep.nl

 

Zodra uw klacht ontvangen is, wordt telefonisch contact met u gezocht. De klachtencommissie brengt een advies uit aan de raad van bestuur van Land van Horne.

Klachtenregeling

Op basis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg heeft Land van Horne een klachtenregeling opgesteld voor de opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van haar cliënten. Uitgangspunt van deze klachtenregeling is dat een zorgvuldige wijze van omgaan met en afhandelen van klachten bijdraagt aan de kwaliteit van de zorgverlening. De klachtenregeling vindt u onderaan deze pagina.

 

Andere instanties

U kunt zich richten tot een ander orgaan dat bevoegd is tot (ondersteuning bij) klachtenbehandeling. Bijvoorbeeld de Geschillencommissie voor zorginstellingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het medische tuchtcollege of de civiel- of strafrechter.

Postbus 2115
3500 GC Utrecht
www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Postbus 90600
2509 LP den Haag
070 310 53 10
www.degeschillencommissie.nl

Klacht in het kader van de Wet zorg en dwang

Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg zoals beschreven in de Wet zorg en dwang (Wzd) dan kunt u deze als eerste laagdrempelig bespreken met de zorgcoördinator. Wilt u meer ondersteuning dan kunt u terecht bij Christel Forschelen. Zij is een onafhankelijke externe cliëntenvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang. Samen kijkt u naar wat u wilt bereiken en hoe u dat kunt doen. Zij is te bereiken via 088 929 40 99 of cvp@burgerkrachtlimburg.nl.

 

Een klacht die betrekking heeft op het toepassen van onvrijwillige zorg kunt u alleen indienen bij de onafhankelijke KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ), waarbij Land van Horne is aangesloten. De KCOZ doet een bindende uitspraak over klachten en kan de klager een schadevergoeding toekennen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.kcoz.nl.

 

Wzd-klachten kunt u per post of mail indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Zij stuurt uw klacht vervolgens door naar de KCOZ. Dit zijn de contactgegevens:

 

Klachtencommissie cliënten
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 4080
6080 AB HAELEN 

klachtencommissieclienten@dezorggroep.nl

Compliment of suggestie


Natuurlijk lezen of horen wij het ook heel graag als u tevreden bent of een suggestie heeft. 
U kunt deze doorgeven aan één van onze medewerkers of via info@landvanhorne.nl.