Beleid & missie

 

Hebt u thuis wat meer hulp nodig, maar wilt u er eigenlijk niet aan toegeven of weet u niet goed hoe u dat moet regelen? Is het beter als uw vader of moeder niet meer alleen woont, maar vinden jullie verhuizen eigenlijk geen optie? Moet u herstellen na een operatie of na bijvoorbeeld een CVA, en ziet u daar enorm tegenop?

 

Het verhaal van Land van Horne: elke dag jezelf zijn
Elke dag jezelf zijn, ook als je door omstandigheden op de hulp van anderen bent aangewezen, daar gaan we voor bij Land van Horne. Een missie die we waarmaken voor cliënten én onze medewerkers. We realiseren deze missie doordat cliënten en medewerkers zich bij ons gezien, gesteund en begrepen voelen. Het goede gesprek is hierbij belangrijk. Alleen dan kennen en zien we elkaar echt, doen we er alles aan om elkaar te begrijpen en zijn we er voor iemand wanneer dit nodig is. We werken daarom samen, toekomstgericht en maken keuzes. Alleen op die manier bereiken we dat bij Land van Horne professionele, betrokken en gelukkige medewerkers werken, die veilige, goede en passende zorg bieden aan cliënten en hun naasten.

 

Duurzame zorg

De Nederlandse zorgsector maakt op grote schaal gebruik van energie, voedsel en grondstoffen voor het bieden van zorg. Zo ook Land van Horne met 14 (woon)zorgcentra en thuiszorg in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren. Door te verduurzamen verminderen wij het effect van onze zorg op het milieu en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst.

 

Bekijk hier de cijfers van 2022 m.b.t. de deelname aan Greendeal 2.0

Green Deal Zorg 3.0: Samen werken aan duurzame zorg

Land van Horne heeft zich samen met andere zorgorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, banken en leveranciers verbonden aan de Green Deal Zorg 3.0. In deze Green Deal zijn thema's vastgesteld waar de aangesloten partijen de komende jaren mee aan de slag gaan. Lees hierover meer op de website van Green Deal.


Lees meer

Duurzaamheidsbeleid

Naast de thema's vanuit de Green Deal Zorg 3.0 gaan we de komende jaren ook aan de slag met een eigen speerpunten, waaronder energiebesparende maatregelen zoals ledverlichting, isolatie en het opwekken van elektriciteit door zonnepanelen. 

 

Voor vragen of duurzame initiatieven kunt u contact opnemen met de milieu- en energiecoördinator van Land van Horne. 

 

088 987 82 85 d.vande.laar@landvanhorne.nl