15-11-2023

Week van de vaktherapie: onze muziektherapeuten vertellen je meer

Het is de Week van de Vaktherapie. In het kader van deze week vertellen de vijf muziektherapeuten van Land van Horne wat meer over de discipline Muziektherapie!

Wist je dat…


1. Team Muziektherapie beschikt over diverse technologische middelen die ingezet kunnen worden bij (nachtelijke) onrust?
Bijvoorbeeld het Qwiek Snooze muziekkussen: Een muziekkussen wat onder een normaal kussen gelegd wordt en waar op maat gemaakte, zelf ingespeelde, muziek wordt afgespeeld met als doel om nachtelijke onrust te verminderen.


Bekijk voor meer info over de interventie, het filmpje in de link.  

Video muziekkussen


2. Een collega de HBO-Master Vaktherapie heeft afgerond en daar een prijs heeft gewonnen met haar afstudeeronderzoek?
Elise heeft onderzoek gedaan onder kankerpatiënten in het ziekenhuis. Naast dat de stress met gemiddeld 2 punten daalde door het aanbieden van muziektherapie, werd de muziektherapie door alle 20 deelnemers positief ervaren. Een hele mooie uitkomst!
Vanuit de opleiding kreeg zij de prijs mee voor onderzoek met de meeste impact op de praktijk. Een mooie kers op de taart voor alle energie die erin is gegaan. Het onderzoek zit momenteel in proces tot publicatie.

3. Er sinds enkele weken muziektherapie wordt gegeven op de dagbesteding Parkinson? 

Op het moment is de therapie opgedeeld in twee blokken. Een blok samen zingen en een blok RGM. 

Zingen verbindt en ontspant. Het stemt vrolijk, geeft energie of zorgt er juist voor dat je even stoom kunt afblazen. Door te zingen raak je gewend om je stem meer te gebruiken en zo blijft je stem fitter. Daarnaast kan zingen een positieve invloed hebben op de manier van praten. 

 

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren. 


Wil je hier meer over weten?

Bezoek de site!


4. Alle muziektherapeuten van Land van Horne zijn geschoold in NMT, oftewel Neurologische Muziektherapie?
De behandeltechnieken van NMT zijn gericht op het verbeteren van cognitieve, sensorische en motorische functies, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar het effect dat muziek heeft op het brein. NMT is ontwikkeld voor mensen met neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson en Huntington, CVA, MS en ontwikkelingsstoornissen als autisme. 

Muziek bestaat altijd uit een puls, ritme en structuur en dit komt sterk overeen met neurologische processen. Bijvoorbeeld pulsen waarmee de hersenen het looppatroon aansturen, of de hartslag. Bovendien activeert muziek verschillende delen van het brein tegelijkertijd en stimuleert het de neuroplasticiteit, oftewel het vermogen van de hersenen om zich te herstellen en herstructureren. Deze kunnen zelfstandig door een muziektherapeut worden uitgevoerd of multidisciplinair.

 

Enkele voorbeelden per aandachtsgebied: 

·       Cognitie: de aandacht vasthouden en concentratie verlengen middels muzikale opdrachten, bijvoorbeeld voor- en naspel 

·       Motoriek: het verbeteren van de arm/hand-coördinatie door het bespelen van trommels, of het looppatroon trainen door het toevoegen van een puls 

·       Spraak-taal: stemvolume en -gebruik trainen door bekende liederen te zingen, of de ademhaling verbeteren door blaasinstrumenten te bespelen 

 
5. Muziektherapie ingezet wordt bij stervensbegeleiding?
In de aanloop naar een overlijden kan het helend zijn om middels muziek de verbinding te voelen met elkaar. Een lied wat belangrijk voor iemand was mag nog één keer klinken, de woorden en/of klanken mogen de ruimte vullen waarna losgelaten kan worden.


In de link kun je Ilse’s leerervaring lezen die opgenomen is binnen de website van Het Landelijk Expertisecentrum Sterven:

Ilse's ervaring