06-05-2024

Twaalf Limburgse zorgorganisaties tekenen intentieverklaring voor samenwerking bij Huntingtonzorg

In de afgelopen periode hebben het Regionaal Expertise Centrum (REC) Huntington van Stichting Land van Horne en 11 andere Limburgse zorgorganisaties een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking op het gebied van Huntingtonzorg te bevorderen. Gezamenlijk hebben ze het doel om mensen met de ziekte van Huntington de juiste zorg, behandeling en begeleiding te kunnen bieden.

Optimaliseren zorg en leven

Land van Horne heeft vanuit haar rol als REC Huntington het initiatief genomen om de samenwerking en kennis over de ziekte van Huntington te verbeteren en vergroten. De ambitie is om de zorg van de betrokken zorgorganisaties beter op elkaar af te stemmen, met als doel de kwaliteit van zorg en leven voor de cliënt te optimaliseren. De eerste stappen zijn met het ondertekenen van een intentieverklaring gezet.

 

Betrokken zorgorganisaties
Land van Horne, De Zorggroep, Proteion, Vincent van Gogh, Mondriaan, Sevagram, Zuyderland, Meandergroep, Envida, Cicero Zorggroep, Adelante en Vivantes hebben de intentie uitgesproken om samenwerking op het gebied van

Huntington te bevorderen.

 

Het REC Huntington
In 2023 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de kwalificatie REC toegekend aan het Huntingtoncentrum van Land van Horne in Weert. Een REC levert hooggekwalificeerde zorg aan cliënten. Door deze kwalificatie behoort het Huntingtoncentrum van Weert tot de betere zorgcentra voor Huntingtonpatiënten in Nederland. Naast het verlenen van zorg, ontwikkel en deel je als REC (wetenschappelijke) kennis met andere zorgprofessionals.

 

Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening van de hersenen. De ziekte heeft lichamelijke, cognitieve, gedragsmatige en mentale gevolgen voor patiënten. Het genezen of het vertragen van de ziekte is niet mogelijk, maar ermee (leren) omgaan wel. Veel mensen met de ziekte van Huntington krijgen de eerste symptomen tussen het 35e en 45e levensjaar. De ziekte van Huntington ontwikkelt zich bij iedere patiënt anders. In de verschillende stadia voeren steeds andere verschijnselen de boventoon.

 

Contact
Voor vragen of meer informatie over het Regionaal Expertise Centrum Huntington, neem contact op via huntington@landvanhorne.nl of 0900 333 55 55. Kijk ook eens op www.landvanhorne.nl/huntington