27-03-2024

MET ggz en Land van Horne verkennen samenwerking rondom de doelgroep ouderen met zowel een psychiatrische als somatische aandoening.

Op woensdag 27 maart bekrachtigen MET ggz en Land van Horne de intentie om te gaan samenwerken rondom de doelgroep ouderen met zowel een psychiatrische als somatische aandoening. Reden hiervoor is dat beide organisaties het aantal ouderen met een dubbele problematiek zien toenemen. Door de krachten te bundelen, verwachten MET ggz en Land van Horne beter te kunnen antwoorden op de zorgvraag van deze doelgroep.

 

Zowel Land van Horne als MET ggz zien het aantal hulpvragen van deze groep ouderen toenemen. Naar verwachting zal deze groei zich de komende jaren blijven voortzetten onder invloed van de vergrijzing. Een groot deel van deze ouderen heeft zowel psychische als lichamelijke (somatische) klachten. Land van Horne kan de benodigde somatische zorg bieden; MET ggz heeft de expertise op het gebied van psychiatrische zorg. Om deze ouderen goede zorg te bieden, is samenwerking tussen de ggz en somatische gezondheidszorg belangrijk.

 

In de komende maanden zullen MET ggz en Land van Horne daarom de kansen verkennen voor nadere samenwerking rondom ouderen met lichamelijke en psychiatrische problematiek. Het uiteindelijke doel is om een kleinschalige woonvorm te realiseren voor deze doelgroep waarbij de zorg wordt geleverd door een multidisciplinair team met kennis en expertise vanuit zowel somatische zorg als de ggz.

 

Beide organisaties streven ernaar om in het najaar op grond van de verkenning, de samenwerking formeel te kunnen bekrachtigen.