17-05-2023

Iris Kuijsten-Snijders, specialist ouderengeneeskunde: "Vaak met uitleg, begrijp je beter wat er gebeurd is en heb je ook meer begrip voor de niet zichtbare gevolgen."

De impact van een beroerte kan immens groot zijn. Zo kunnen mensen halfzijdig verlamd raken of te maken krijgen met een krachtsvermindering en het verlies van de fijne motoriek. Dit zijn allemaal zichtbare gevolgen van hersenletsel, maar er zijn ook gevolgen die niet zichtbaar zijn die wel degelijk impact kunnen hebben op iemands leven. Het programma Verder na een beroerte van Vitaal Thuis richt zich op deze gevolgen. Iris Kuijsten, specialist ouderengeneeskunde, vertelt over de voordelen van het programma.

Toch meer gevolgen

Mensen zijn tijdens de revalidatie vaak meer gefocust op het lichamelijk herstel. Ze willen weer naar huis en richtten zich dan bijvoorbeeld op het weer kunnen lopen met de rollator. Wanneer ze dan thuis komen komt pas het besef dat het niet alleen gevolgen heeft gehad op de lichamelijke functies. ‘Vaak als mensen weer zijn in hun eigen vertrouwde omgeving en met hun eigen partner en familie, dan pas wordt duidelijk dat ze bepaalde dingen niet meer zo goed kunnen. Los van het lichamelijke’ aldus Iris. ‘Zo kunnen mensen snel moe zijn, zich minder goed concentreren en soms zijn er ook echt gedrags- of persoonlijkheidsveranderingen’.

 

Programma Verder na een beroerte

Tijdens het programma Verder na een beroerte wordt er extra aandacht besteed aan die niet zichtbare gevolgen van de beroerte. Zo wordt er meer achtergrondinformatie gegeven over wat er nu precies met die hersenen is gebeurd, krijgen deelnemers handvatten en wordt de focus vooral gelegd op wat deelnemers nog wél kunnen. ‘We bieden patiënten en hun mantelzorgers meer achtergrondinformatie en handvatten. Want vaak met uitleg, begrijp je beter wat er gebeurd is en heb je ook meer begrip voor dat bepaalde dingen moeizamer kunnen gaan. Daarbij kan je ook bepaalde strategieën aanleren om beter met problemen om te gaan’ zegt Iris.

 

Ook voor partners en mantelzorgers

Een beroerte kan dus een grote impact hebben op het leven van de persoon die het heeft doorgemaakt, maar ook voor zijn of haar partner kan het soms lastig zijn. Verder na een beroerte helpt bij het vinden van een nieuwe balans ‘Het is vaak voor partners en mantelzorgers ook heel lastig. Want je ziet dat die arm het minder doet en dat er daardoor hulp nodig is bij het aankleden, maar dat iemand zich niet meer goed kan concentreren en niet meer zo gezellig is op een verjaardag, dat is vaak veel lastiger en daar is dit programma dus ook voor.’

 

Lotgenoten

Iris geeft ook aan dat het kan helpen om met lotgenoten te praten. ‘Ik denk dat mensen vaak niet denken dat ze het nodig hebben, maar dat het dan toch wel als heel prettig wordt ervaren. Je kunt van elkaar leren en het feit dat iemand anders in hetzelfde schuitje zit, daar kun je enige steun van ervaren als partner of als patiënt.