20-12-2023

Het belang van woonzorgvisies

U hebt er vast over gehoord of gelezen: het tekort aan woningen voor ouderen. Het is een uitdaging om de groeiende groep ouderen te voorzien in hun behoeften als het gaat om wonen, welzijn en zorg. Een landelijke opgave, waar ook alle gemeenten in ons werkgebied mee kampen. De overheid stimuleert gemeenten om de lokale opgaven rondom deze drie thema’s in kaart te brengen en te bundelen in een woonzorgvisie. Land van Horne is betrokken bij de ontwikkeling van deze woonzorgvisies in de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, Leudal en Someren. Marjon van de Mortel, voorzitter raad van bestuur, vertelt u er graag meer over.

Wat is een woonzorgvisie? 
“Een woonzorgvisie bundelt ambities en keuzes rondom wonen, welzijn en zorg in een gemeente. Voor ouderen en andere mensen met een woon- en zorgbehoefte. De woonzorgvisie vormt de basis voor afspraken tussen de gemeente, corporaties, huurdersorganisaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties.” 

Wat levert een woonzorgvisie op? 
“De betrokken organisaties stellen samen uitgangspunten op voor de opgave in de gemeente. Daarbij wordt gekeken naar de vragen: Wie woont in de toekomst met welke zorgvraag in welke woonvoorziening en op welke plek? Wie kan met welke zorgvraag nog zelfstandig wonen, bijvoorbeeld door hulp van anderen of digitale ondersteuning? En wat betekent dit voor de ontwikkeling van de zorgvraag in de gemeente? 
Naar aanleiding daarvan bepalen we welke acties we de komende vijf jaar oppakken. Daarbij kunt u denken aan de realisatie van woonvoorzieningen zoals serviceflats, of het toestaan van het bouwen van kangoeroewoningen, maar ook het op gang brengen van het netwerk bij een zorgvraag.”

Waarom werkt Land van Horne mee aan woonzorgvisies?
“Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Wanneer je ouder wordt en niet meer zelfredzaam bent, dan is het niet altijd mogelijk om in je eigen omgeving te blijven wonen. Als vanzelfsprekend wordt dan gekeken naar het verpleeghuis als oplossing. Maar mede gezien het tekort aan zorgpersoneel lijkt de uitbreiding van verpleeghuisplekken geen optie. Ook verblijven mensen steeds korter in een verpleeghuis. Dus hoe gaan we dan om met de groeiende vraag naar woningen en zorg voor ouderen? Wat Land van Horne betreft doen we dit doormiddel van zo’n gezamenlijke woonzorgvisie van waaruit we samen werken aan de acties die daaruit voortkomen. Daarom zochten we zelf proactief contact met gemeenten om een rol te spelen in de woonzorgvisie. Dit soort samenwerkingen zorgt ervoor dat de zorg nu en in de toekomst organiseerbaar blijft.”