02-02-2023

Een succesvol webinar door de medewerkers van het Regionaal Expertisecentrum Huntington

Medewerkers van het Huntingtoncentrum kunnen terugkijken op een succesvol webinar 'Fysiotherapie bij de ziekte van Huntington'. Het webinar werd georganiseerd in het kader van kennisdeling en was het eerste webinar dat zij hebben georganiseerd.

Meer dan de helft van de aangeschreven fysiotherapeuten uit Limburg en omgeving heeft het virtuele event bijgewoond. Casemanager Tanja Peeters startte de digitale bijeenkomst met een algemene klinische les over het ziektebeeld dat hoort bij Huntingtonpatiënten. Het tweede deel van het webinar bestond uit een vakinhoudelijke uitleg door Huntington-fysiotherapeut Geesje Segers. De reacties op deze eerste digitale lesvorm waren erg positief.

Samen met andere zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington, is Land van Horne een traject gestart om de kwalificatie regionaal expertisecentrum (REC) te behalen. Het webinar en deze vorm van kennisdeling past helemaal bij de ontwikkeling van het Huntingtoncentrum naar een regionaal expertisecentrum. Daarmee voldoet het aan de criteria die het ministerie van VWS stelt aan deze vorm van hoogcomplexe zorg.