07-12-2023

De toekomst van de ouderenzorg

Bij Land van Horne vinden wij het belangrijk dat je elke dag jezelf kunt zijn. Dat geldt zowel voor cliënten als medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Wij stellen onszelf elke dag de vraag: ‘Wat kunnen wij doen om een bijdrage te leveren aan een fijne dag voor de cliënt?’ Dat is waar wij bij Land van Horne voor staan, nu én in de toekomst. Om op de toekomst voorbereidt te zijn, nemen we u mee in de uitdagingen die ons te wachten staan en laten wij u zien waarom we het nu al anders gaan doen.

De toekomst van de ouderenzorg
Er zijn steeds meer ouderen met een zorgbehoefte. Dit aantal blijft de komende jaren groeien. De verwachting is dat Land van Horne in 2030 ongeveer 500 cliënten meer in zorg heeft ten opzichte van nu. Naast een toename in de zorgbehoefte, zien we ook dat mensen andere wensen hebben als het om zorg gaat. Men wil zoveel mogelijk eigen regie behouden, zelf beslissen over wat passende zorg is en hoe dit bijdraagt aan een fijne dag. Wat iemand zelf kan doen, wil hij zelf blijven doen. Zelfredzaamheid is hierbij belangrijk. Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving blijven, met zorg in de buurt. En de digitale vaardigheden van ouderen worden in de toekomst steeds beter.


We zien ook dat het aantal medewerkers in de ouderenzorg in de toekomst ongeveer gelijk blijft. Dit komt doordat in de komende jaren een deel van de huidige medewerkers met pensioen gaat en omdat het beleid van de huidige overheid is dat het aantal medewerkers in de zorg niet verhoogd mag worden, zodat er voldoende personeel overblijft voor andere sectoren.


Een stijgend aantal ouderen met een zorgvraag en een gelijk of soms zelf dalend aantal medewerkers, zorgen voor een kloof. Als we nu niets doen wordt deze kloof steeds groter met als gevolg langere wachtlijsten voor zorg, overbelaste zorgmedewerkers of lagere kwaliteit van zorg. Om dit te voorkomen en om ons voor te bereiden op de toekomst gaan we het bij Land van Horne nu al anders doen.

 

Samenwerken
We gaan het anders doen door samen te kijken naar wat belangrijk is voor de cliënt. In samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers, familie, en mogelijk andere organisaties leveren we een bijdrage aan een fijne dag voor de cliënt, zodat hij zich prettig voelt, ook in latere fasesin het leven. Hierdoor zijn we met iedereen die om de cliënt heen staat, verantwoordelijk voor de zorg die hij nodig heeft.

 

In 2024 gaan we daarom het gesprek voeren met medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers om samen te kijken naar hoe we de zorg anders organiseren. We richten ons daarbij onder andere op innovaties die ons helpen om de zorgmedewerkers te ondersteunen of die ervoor zorgen dat cliënten langer zelfstandig blijven. We gaan ook kijken naar hoe we de buurt, mantelzorgers, vrijwilligers en familie meer kunnen betrekken in de zorg voor een naaste. Door samen te werken met de zorgmedewerkers zorgen we ervoor dat we samen passende zorg en ondersteuning kunnen geven aan uw naaste.

 

Ideeën?

Heeft u zelf ideeën als cliënt, mantelzorger of familie over hoe we de zorg anders kunnen organiseren? Bespreek dit vooral met uw contactpersoon bij Land van Horne. We staan samen klaar voor u of uw naaste.