22-05-2024

Cliëntenraad thuiszorg zoekt leden

Jos Donkers, voorzitter van de cliëntenraad thuiszorg, zoekt nieuwe leden die samen met hem door de bril van de cliënt naar de zorg van Land van Horne kijken. Jos geeft u graag een beeld bij de werkzaamheden van de cliëntenraad thuiszorg.

Wat doet de cliëntenraad thuiszorg?
“We behartigen belangen van mensen die in de wijk wonen en zorg krijgen van Land van Horne. Dat doen we door te praten over de zorg en het beleid samen met het management en de directeur Zorg en Dienstverlening. We werken op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Maar daar wil ik niet op focussen, want het gaat om de cliënt. Daar doen we het voor.”

 

Wie kunnen lid worden?
“Mensen die graag meedenken over de zorg. Dat kunnen cliënten van Land van Horne zijn, hun familie en vrienden. Maar óók mensen die geen directe link hebben met de zorg van Land van Horne en graag iets voor anderen willen betekenen. Dat is waarom ik lid ben geworden van de raad. Ik ben echt een mensenmens en vele jaren werkzaam geweest in de nationale en internationale hotelwereld. Iets betekenen voor een ander, dat zit in mijn genen.”

 

Welke onderwerpen komen ter tafel?
“We vergaderen over de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek, en houden in de gaten hoe signalen van cliënten worden opgepakt. Ook buigen we ons over relevante innovaties en ontwikkelingen in de zorgsector. We vergaderen driemaal per jaar als cliëntenraad en drie keer per jaar samen met het management en de directeur.”

Waarom is belangenbehartiging zo belangrijk?
“Door de vergrijzing komen er steeds meer mensen met een zorgvraag. Samen met Land van Horne doen we er alles aan om de zorg die voor handen is zo goed mogelijk te verlenen.”

 

Meer informatie
Als lid van de cliëntenraad thuiszorg ontvangt u een onkostenvergoeding voor uw werkzaamheden.
Lijkt het u leuk om met Jos en zijn collega’s mee te denken over onze thuiszorg? Of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Jos via 06 57 32 44 64.